Cốm khô loại 2

230,000 đ

Cốm khô làng vòng,loại cốm mộc từ nếp cái ,không nhuộm phẩm màu ,không chất bảo quản

Cốm khô loại 2

230,000 đ