Cốm khô loại 1

250,000 đ

Cốm khô dẻo, thơm, ngon và ngọt đến mê người. Tại mỗi mẻ cốm ra lò còn có cốm lá me, cốm rót, cốm mộc và cốm non thông thường.

Cốm khô loại 1

250,000 đ