Chả cốm

200,000 đ

Chả cốm là món ăn quen thuộc, thể hiện rõ nét những nét đặc trưng của ẩm thực vùng đất kinh kỳ

Chả cốm

200,000 đ